Pressmeddelanden

Pressmeddelande Uppfinnaren AB Helårsrapport 1 januari-31 december 2021

Pressmeddelande 2021-11-03 Uppfinnaren 1 AB (publ) erhåller obligationsinnehavares godkännande för villkorsändringar i sitt befintliga obligationslån

Pressmeddelande 2021-10-08 Uppfinnaren 1 AB (publ) initierar skriftligt förfarande under sitt utestående obligationslån

Pressmeddelande 2021-10-06 Uppfinnaren 1 AB (publ) meddelar att majoritetskraven i det skriftliga förfarandet som initierades den 10 september 2021 inte har uppnåtts samt att nyemissionen som Bolaget fattade beslut om den 22 september 2021 har dragits tillbaka.

Pressmeddelande 2021-10-01 Uppfinnaren 1 AB (publ) reaches an agreement with certain holders of its outstanding bond loan to amend certain provisions of the terms and condtions

Pressmeddelande 2021-09-22 Uppfinnaren 1 AB (publ) announces its intention to carry out a directed share issue of up to 1,500,100 new shares by way of set-off against bonds with ISIN SE0007278262

Pressmeddelande 2021-09-13 Uppfinnaren 1 AB (publ) Bolaget meddelar avsikt att genomföra nyemission av aktier och obligationsinnehavare initierar skriftligt förfarande under utestående obligationslån

Pressmeddelande 2021-08-31 Uppfinnaren 1 AB (publ) – Halvårsrapport 2021

Pressmeddelande 2021-05-04 Uppfinnaren 1 AB (Publ) ÅR 2020

Pressmeddelande Uppfinnaren AB Helårsrapport 2020 

Pressmeddelande 2019-02-18 Helårsrapport 1 januari – 31 december 2018 Uppfinnaren 1 AB

Pressmeddelande 2019-02-01 Halvårsrapport 1 juli – 31 december 2018 avses att publiceras den 18 februari 2019

Pressmeddelande Halvårsrapport 2018 Uppfinnaren 1 AB

Pressmeddelande 2018-04-30 Uppfinnaren 1 AB (publ) ÅR 2017

Pressmeddelande 2018-02-09 Uppfinnaren 1 AB (publ) delårsrapport Q4 2017

Pressmeddelande 2017-12-14 Utfall skriftlig förfarande

Pressmeddelande 2017-11-17 Uppfinnaren 1 AB (publ) har initierat ett skriftligt förfarande i syfte att ändra villkoren för sitt 175 miljoners förlagslån

Pressmeddelande 2017-11-17 Uppfinnaren 1 AB (publ) förvärvar aktierna i Skurusundsbryggan Holding AB och kallar till skriftligt förfarande…

Pressmeddelande Oscar Properties avyttrar Uppfinnaren 1 2017-11-08

Pressmeddelande Halvårsrapport 2017 Uppfinnaren 1 AB

Pressmeddelande Uppfinnaren Årsredovisning 2016

Uppfinnaren AB halvårsrapport med PM 2017-02-10

Pressmeddelande Halvårsrapport 2016 Uppfinnaren 1 AB

Uppfinnaren 1 AB noterar förlagslån på Nasdaq First North Bond Market