Bolagsstyrning

Ledning

Per-Axel Sundström
Verkställande direktör

CFO Oscar Properties Holding AB samt styrelsemedlem.

 Styrelse

Peter Norman
Styrelseordförande
Per-Axel Sundström

CFO Oscar Properties Holding AB samt styrelsemedlem.

Oscar Engelbert

VD Oscar Properties Holding AB samt styrelsemedlem.