Bolagsstyrning

Ledning

Ola Nilsson, Verkställande direktör


 Styrelse

Oscar Engelbert, Styrelseordförande

Ola Nilsson, Ordinarie ledamot

Jarl Rudin, Ordinarie ledamot