Bolagsstyrning

Ledning

Jarl Rudin, Verkställande direktör


 Styrelse

Oscar Engelbert, Styrelseordförande

Jarl Rudin, Ordinarie ledamot

Krister Karjalainen, Ordinarie ledamot